Néhány azonosítási technika Win rendszerekben

Az alábbiakban néhány, a Windows rendszerekben is alkalmazott azonosítási technikákat (authentication) ismertetünk, nem teljes részletességgel, inkább csak áttekintő jelleggel. A teljesebb megismeréshez a  lap alján találhatók referenciák.

1. Kihívás/Válasz (Challenge/Response vagy CHAP: Challenge Handshake Authentication Protocol)

Windows 2000 előtti operációs rendszerekben használt felhasználó-azonosítási protokoll a "kihívás/válasz". Csak egy gépre történő belépésnél (tehát tartománynál nem) alkalmazzák. A titkosításnál egyszer használatos (hash) kulcsot alkalmaznak a jelszó titkosítására, mégpedig a hash vagyis magyarul tördelő algoritmussal. Három kézfogásos protokollnak is nevezik, szemben az ún. két kézfogásos PAP (Password Authentification Protocol) protokollal.

A protokoll menete:

Munkaállomás                                       Szolgáltató 

                       -------------------------->
                       1. Be szeretnék jelentkezni
                       <--------------------------
                       2. Itt küldöm a hash kulcsot (Kihivás)
3. Jelszó titkosítása a kulccsal
                       -------------------------->
                       4. Azonosító, titkosított jelszó (Válasz)
                                               5. Az azonosítóhoz kikeresi az
                                                  itt tárolt jelszót, titkosít-
                                                  ja a kulccsal és összehason-
                                                  lítja az átküldött adatokkal. 
                       <--------------------------
              6. Elfogadva vagy elutasítva 
2. Azonosítók átadása (Pass thru)

Ezt a fajta azonosítást tartományok esetében alkalmazzák, amikor például az egyik munkaállomásról a másik munkaállomásra szeretne valaki bejelentkezni. A protokoll első 4 lépése azonos az előző autentikációval.

A protokoll menete:

Munkaállomás1                                       Munkaállomás2 

                       -------------------------->
                       1. Be szeretnék jelentkezni
                       <--------------------------
                       2. Itt küldöm a hash kulcsot 
3. Jelszó titkosítása a kulccsal
                       -------------------------->
                       4. Azonosító, titkosított jelszó (Válasz)
                                               5. Az azonosító-jelszó párost keresi
                             az itt tárolt azonosító-jelszó
                                                  párosok között, de nem találja.


Tartományvezérlő                                    Munkaállomás2 

	   					   6. Összecsomagolja a kulcsot és a
                             "Munkaállomás1"-től kapott adatokat.  
                              
                       <--------------------------
              7. Átküldi az adatokat. 

8. Ellenőrzi a Munkaállomás1 
-től kapott azonosítót, 
jelszót (kulcsot is megkapta,
tehát tudja olvasni)

                       -------------------------->
			  9. Elfogadva/elutasítva
Munkaállomás1                                       Munkaállomás2 

                      <--------------------------
                       10. Elfogadva/elutasítva 

3. Kerberos

Kerberos féle autentikáció lényege, hogy a felhasználó a Kerberos kiszolgálónál azonosítja magát, cserébe egy TGT-t, azaz egy azonosítási jegyet kap (TGT - Ticket Granting Ticket). Majd a felhasználó ezzel az azonosítási jeggyel kaphat további jegyeket a többi gép szolgáltatásainak igénybevételéhez.

A Kerberos 3 fő komponensből áll:

 • KDC (Key Distribution Center): a jegyek továbbításához szükséges titkosító kulcsok (session key, process key) generálását, karbantartását végzi,
 • AS (Authentication Service): a felhasználó kezdeti azonosítását végzi. Az azonosítás után kapja meg a felhasználó a TGT-t.
 • TGS (Ticket Granting Service): a TGT birtokában innen igényelhet további jegyeket a felhasználó a különböző szolgáltatásokhoz (sőt a saját gépéhez is!).

Titkosításhoz 3DES-t, azaz szimmetrikus kulcsot használnak. Ehhez a titkosításhoz a kulcsot mindkét félnek kell ismernie. Ez a kulcs pedig a felhasználó jelszava.

A protokoll röviden:

Munkaállomás                     Kerberos AS

          -------------------------->
          1. Felhasználó felveszi a 
            kapcsolatot az AS-sel,
            titkosítva. A kulcs (K1) a 
            felhasználó jelszava.
		                  2. Ha a felhasználói jelszóval 
                            lehet dekódolni az átküldött
                            adatokat, akkor megy tovább
                            a folyamat.

Kerberos KDC                     Kerberos AS
          <-------------------------> 
          3. Új kulcsot kér az AS a KDC-től
            (K2)

Munkaállomás                     Kerberos AS

          <---------------------------
          4. A felhasználó megkapja a TGT-t,
            benne a K2 kulccsal. A küldés
            során ez az üzenet K1-gyel van
            titkosítva.
             

Munkaállomás                     Kerberos TGS

          --------------------------->
          5. A felhasználó a TGT birtokában
            a TGS-tól igényel további je-
            gyeket az egyes szolgáltatásokhoz,
            pl. Munkaállomás2-höz (sőt! a saját
            gépéhez is) 

Kerberos KDC                     Kerberos TGS
          <-------------------------> 
          6. TGS új kulcsot kér a KDC-től, és 
            meg is kapja (K3)

Munkaállomás                     Kerberos TGS
                           (A kapott kulcsot a kérelmező és
                            a célgép - jelen esetben a 
                            Munkaállomás2 is megkapja)
          <---------------------------
          7. K3-t átküldi a TGS K2-vel kódolva

Munkaállomás                     Kerberos TGS
		  <---------------------------
          8. K3-t átküldi a Munkaállomás2-höz
          (a Munkaállomás2 kulcsával) 

Munkaállomás                     Munkaállomás2
		  <--------------------------->
          9. Kommunikálhatnak a K3 kulccsal 

További információk: