Általános biztonsági eljárások (pervasive security mechanisms)

Itt olyan eljárásokat írunk le, amelyek nem az egyes biztonsági szolgáltatásokhoz kapcsolódnak, annál általánosabbak.

  • megbízható működés - trusted functionality
  • biztonsági címke - security labels: az egyes erőforrásokhoz címke rendelhető aszerint, hogy mennyire érzékeny erőforrásról van szó
  • események észlelése - event detection: a biztonság szempontjából fontos események nyomonkövetését jelenti, pl. jelentheti a "normál események" nyomonkövetését is, mint amilyen egy sikeres bejelentkezés
  • biztonsági audit - security audit trail: egy olyan eljárásról van szó, melynek során egy adott rendszer/szervezet/ stb. biztonsági helyzetét felmérik
  • visszaállítás - security recovery: biztonsági szabályok megsértése után megtett eljárások pl. egy rendszerfolyamat megszakítása, egy azonosító kitiltása, ún. feketelisták alkalmazása